Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, які ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів може бути прийнято рішення (при необхідності). Після закінчення обговорення головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. В разі відсутності пропозицій, доповнень і уточнень по проекту рішення голосування по ньому проводиться в цілому. Протоколи та матеріали засідань підготовки депутатської групи зберігаються в протоколі першої сесії міської ради нового скликання. Згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормативними актами міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м.

що робить міська рада

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на сесіях ради.

Постійна Комісія З Питань Охорони Прав Людини, Законності Та Правопорядку, Регламенту Та Депутатської Етики

13 Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до профільної постійної комісії ради виконавчим комітетом. 7 План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється на офіційному web екси 2 сезон випуск 9 сайті міської ради в мережі Інтернет. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою та суб’єктами господарювання.

Нормативні Акти, Що Регламентують Діяльність Цнап

Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду секретаря ради включається депутат ради, кандидатуру якого було висунуто у встановленому законом порядку. Самовідвід кандидата приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування.